Baxter

De firma Baxter introduceerde als eerste firma in Nederland een robot voor het op maat verpakken van medicatie in zakjes. Vaak wordt naar dit bedrijf verwezen met termen als baxteren, baxterrollen of baxter medicatie. Baxter of baxteren is het op maat verpakken van medicatie in zakjes. De baxterrol is een rol van verpakte medicatiezakjes. Deze baxter zakjes worden volledig machinaal geproduceerd. Op het zakje kan extra informatie gedrukt worden zoals naam van uw patiënt, de geneesmiddelen in het zakje en het inname moment. Het zakje kan na het produceren gecontroleerd worden met behulp van een camerasysteem. Door ieder baxter zakje afzonderlijk te controleren is de kans op fouten minimaal en bent u verzekerd dat uw patiënten middels het baxter zakje de juiste medicatie op het juiste tijdstip tot zich neemt.