Beleid, borging, toezicht & evaluatie

Kiest u ervoor om de farmaceutische verantwoordelijkheid volledig onder te brengen bij Verpakapotheek, dan zijn onze apothekers intensief betrokken bij uw instelling. In een periodiek farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de voorschrijvers worden farmacotherapeutische ontwikkelingen besproken en keuzes gemaakt over formularia. Het medicatiegebruik van cliënten in langdurige zorg wordt met de behandelend arts geëvalueerd in periodieke medicatiereviews. Daarnaast neemt de apotheker als toezichthouder en adviseur deel in geneesmiddelencommissies. De apotheker rapporteert aan het management en/of het bestuur van de zorginstelling en adviseert bij het maken van beleidskeuzes op het gebied van farmacie.

Onze diensten:

  • Toezicht op geneesmiddelvoorziening door apotheker
  • Evaluatie van medicatie-incidenten
  • Farmacotherapeutisch overleg
  • Formularium ondersteuning
  • Medicatiereviews
  • Periodieke managementrapportage
  • Ondersteuning bij de opzet van kwaliteitsdocumenten en protocollen
  • Ondersteuning bij voorbereiden van IGZ/IGJ-bezoeken en certificeringstrajecten