GDS

GDS (GeneesmiddelDistributieSysteem). Een systeem voor een individuele patiënt, met zakjes, containers, of een doos met vakjes, waarin geneesmiddelen door een distributie- of verpakkingsmachine worden verpakt in eenheden per toedieningstijdstip. Verpakapotheek is een GDS apotheek. Wij verpakken de medicatie per innamemoment op naam van uw patiënt. Dit GDS proces voeren wij uit voor patiënten in het ziekenhuis, de instelling alsmede voor de thuiswonende patiënt.  Het GDS verpakken van medicatie wordt via ziekenhuisapotheken of openbare apotheken aan ziekenhuisafdelingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en thuiswonende patiënten geleverd.  

Steeds vaker gebruiken apothekers een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen (GDS). Bij gebruik van een GDS zijn de geneesmiddelen per toedientijdstip verpakt in zakjes, soms per medicijn. De cliënt krijgt een medicatierol met zakjes afgeleverd. Deze werkwijze noemt men ook wel Baxteren naar het eerste automatische verpakkingssysteem van de firma Baxter of ‘medicatie op de rol’.

Verpakapotheek is aangesloten bij het Platform GDS bedrijven in de farmacie. Dit Platform is een samenwerkingsverband van bedrijven (Systemfarma BV. Mediq, Brocacef Maatmedicatie BV, Pluripack BV, Apotheek Voorzorg BV, Spits BV) die gebruikmaken van Geautomatiseerde Distributie Systemen voor de levering van medicijnen aan tehuizen en aan patiënten die thuis wonen. Het Platform ontwikkelt en onderhoudt kwaliteitsnormen, doet onderzoek naar de doelmatigheid van de distributie, organiseert scholing voor de medewerkers en zorgt voor de vergroting en uitwisseling van kennis over geneesmiddelendistributie.