Geneesmiddelenbeheer op locatie

Apothekersassistenten van Verpakapotheek kunnen vast bij een instelling worden gedetacheerd. Zij zijn dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitzetten van individuele medicatie op maat in medicijnkarren, op naam gestelde afdelingsvoorraden en de medicatie in werkvoorraad en noodkoffer. De apothekersassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de (dag)apotheker bij Verpakapotheek. De lijnen zijn kort, zodat er snel geschakeld kan worden. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in medicatie. Desgewenst kan Verpakapotheek ook periodiek audits uitvoeren op het gebied van medicatieveiligheid of juist beheer van medicatie op locatie.

Onze diensten:

  • Uitzetten medicatie op naam in medicijnkarren
  • Beheer op naam gestelde afdelingsvoorraden, werkvoorraad en noodkoffer
  • Periodieke audits medicatieveiligheid en medicatiebeheer op locatie