GS 1 barcode

Medicatiefouten kunnen tot meer dan 50 procent teruggebracht worden, onder andere door het gebruik van barcodescanning bij het toedienen van medicijnen in ziekenhuizen. Belangrijke betrokken organisaties in de Nederlandse zorgsector (NFU, NVZ, NVZA, KNMP, Z-index en Nefemed) pleiten al enige tijd voor het gebruik van uniforme barcodes voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de gehele zorgsector. Zij hebben uitgesproken dat zij de GS1-standaard als dé standaard voor de zorg zien. Zij willen daarom met behulp van deze standaard de patiëntveiligheid verhogen en tegelijkertijd de kosten in de keten verlagen.

Meer informatie treft u aan op: https://www.gs1.nl/