Individuele totaalmedicatie op maat

Verpakapotheek is een volledig geëquipeerde instellingsapotheek. Hierdoor kan Verpakapotheek naast de geplande individuele medicatie op maat ook de totale medicatievoorziening en de farmaceutische begeleiding voor instellingen verzorgen. Via de ziekenhuisapotheek of in een rechtstreekse samenwerking met de instelling. Diensten kunnen apart of in samenhang gecontracteerd worden. Zo hebben ziekenhuisapotheken en instellingen volledige vrijheid bij het inrichten van een veilige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte geneesmiddelenvoorziening. Verpakapotheek ontzorgt u, zodat u zich kunt richten op de individuele patiëntenzorg.

Een ervaren team van apothekers en apothekersassistenten verzorgt de farmaceutische dienstverlening. Zowel vanuit Verpakapotheek als op de locaties. Door schaalgrootte en nauwe samenwerking tussen apotheek en logistiek, kunnen processen slimmer worden ingericht. Het resultaat: minder verspilling van goederen en kapitaal en een grotere medicatieveiligheid.

Onze diensten: