Als u een klacht heeft over onze dienstverlening verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw contactpersoon bij Verpakapotheek B.V. of via het algemene nummer: 088-5430543.

U wordt dan geïnformeerd over de wijze van aanleveren van gegevens over de klacht, zoals patiëntgegevens.

Een klacht zonder patiëntengegevens of met niet tot personen herleidbare patiëntgegevens kunt u ook melden via klachten@verpakapotheek.nl

In verband met de privacy verzoeken wij u dringend om geen klachten waarin tot personen herleidbare patiëntgegevens staan aan ons te e-mailen via onbeveiligde e-mail, maar alleen via beveiligde e-mail.

Ons beveiligde Zorgmail-adres is: verpakapotheek@zorgmail.nl
NB: Dit is geen e-mail-link omdat dit adres alleen werkt vanuit een beveiligde zorgmail-omgeving.