Ondersteuning bij voorschrijven & toedienen

Het apotheekteam van Verpakapotheek kan de volledige receptverwerking en medicatiebewaking voor instellingen verzorgen. Overdag is altijd een verantwoordelijk apotheker bereikbaar voor artsen met vragen over farmacotherapie, levering en toediening. Tijdens ANW-uren neemt de Spoedapotheek waar. Het verplegend personeel kan terecht bij de service desk, die bemand wordt door ervaren apothekersassistenten.

 

Gaat u als instelling aan de slag met een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) of toedienregistratie (TDR), dan kunt u ook vertrouwen op de expertise van onze apothekers. Zij doorliepen al vaker een implementatie en kunnen u terzijde staan bij het inrichten van processen, het ICT-systeem  en de introductie bij artsen, verpleging en verzorgenden. De apothekersassistenten van onze service desk kennen hun weg in het EVS en zijn na de introductie makkelijk bereikbaar voor gebruikersvragen.

Onze diensten:

  • Dagdienstapotheker voor alle intercollegiale vragen
  • Service desk met ervaren apothekersassistenten
  • Medicatiebewaking
  • Implementatie elektronisch voorschrijfsysteem (EVS)
  • Implementatie toedienregistratie (TDR)