Wie bent u?

In de continu veranderende zorg heeft u een complexe opdracht: het verbeteren van de (medicatie)zorg en daarbij zoveel mogelijk kosten besparen. Dit lijkt tegenstrijdig. Dan besluit u contact op te nemen met de Verpakapotheek…

Met de invoering van dagmedicatie op maat heeft u de processen binnen uw organisatie gestroomlijnd. Uw medewerkers gaan hier graag in mee. Zij profiteren van een snel, eenvoudig en veilig medicatiesysteem, waarbij de juiste medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt gebracht kan worden. Geen onoverzichtelijke voorraden, minder mutaties en dus minder frustraties! Er is meer tijd voor de directe zorg van patiënten en de ontwikkelingen passen prima binnen de financiële doelstellingen.

Voor wie bieden we onze oplossingen?

Verpakapotheek levert onder andere aan zorginstellingen (GGZ, revalidatie en verpleeghuizen),  ziekenhuisapotheken en (poliklinische) apotheken. Wij willen u – artsen, apothekers en functionarissen bij zorginstellingen – faciliteren in het optimaliseren van uw zorg voor uw patiënten en cliënten. Daarin speelt medicatieveiligheid een cruciale rol. U maakt het verschil wanneer de juiste eenheden op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar is. Door levering van medicatie op naam wordt bovendien de schaarser wordende EAV verpakking overbodig.

Waarom bent u op zoek naar onze oplossingen?

Een heldere en transparante structuur van snelle, correcte en onafhankelijke levering van een breed scala aan medicijnen biedt u direct veel besparing: in tijd, geld en klachtafhandeling. Dit levert u op meerdere gebieden ruimte op, in uw planning, in uw begroting en in de werkdruk van uw medewerkers. Wij gaan graag met u in gesprek en lichten onze visie op de toekomst van medicatie op maat toe en wat dat voor uw organisatie kan betekenen. 
De farmaceutische markt heeft in toenemende mate last van schaarste en leveringsproblemen. Just-in-time levering van individuele medicatie op maat kan een oplossing bieden. Specifieke medicatie is snel en flexibel geleverd en wordt daadwerkelijk gebruikt. Het terugdringen van onnodige leveringen en verspilling is een mooie bijvangst in ons streven naar betere medicatiezorg.